วันพระเดือนมกราคม : อา.4 , จ.12 , จ.19 , อ.27 เชิญสวดมนต์ นั่งสมาธิ ณ ชมรมจริยธรรม สคร.5
จ.2-อ.3 ก.พ. สำรวจระบบคอมพิวเตอร์ สคร.5 ณ สคร.5 นครราชสีมา
พ.11 ก.พ. ถอดบทเรียนผู้รู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5 นครราชสีมา
อ.17 ก.พ. ประชุมระบบข้อมูล (5 ระบบ 5 มิติ) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5 นครราชสีมา
ศ. 20 ก.พ. ตรวจสุขภาพ ณ สคร.5 นครราชสีมา
พ.25-ศ.27 ก.พ. อบรมวิจัยเชิงคุณภาพ ณ โรงแรมสบายโฮเทล นครราชสีมา
    VTR ผลิตภัณฑ์วิชาการ สคร.5สัปดาห์ราชประชาสมาสัย และค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ (15 มค.58)
 

ลงนามคำรับรองและข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ สคร.5 (8 มค.58)
 

ติดตามการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ
(7 มค.58)
 

งานปีใหม่ สคร.5 (6 มค.58)

ประเมินความก้าวหน้าและพัฒนา
การดำเนินงานโรคเรื้อรัง (11-12 ธ.ค.57)
 

สัมมนาวิชาการเขต 567 และเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เครือข่ายสาธารณสุข (23-25 ธค.57)
 

สคร.5 ออกตรวจกระเช้าปีใหม่
กระเช้าปลอดเหล้า (18 ธค.57)
 

พิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
ครบ 87 พรรษา (1 ธค.57)
 

สัมมนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ
เขต 9 (25-26 พย.2557)

จัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน
(25-26 พย.57)
 

อบรมจัดการข้อมูลกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
และความดัน (12-14 พ.ย.57)
ภาพกิจกรรม
 

จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(SOP) (4-5 พย.57)
 

"ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์"
และตลาดนัดสร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค (19 กย.57)
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
 
Integrity Service Mind Mastery Achievement Motivation Relationship Teamwork
เว็บไซต์สคร.5 ภาษาอังกฤษ
(ODPC5: English site)
เลือกภาษาในการแสดงผล:
(Select Languages)
ปีนี้ไข้หวัดใหญ่มาแรง สคร.5 เตือนหญิงตั้งครรภ์ต้องฉีดวัคซีน
หวั่นโรคอาหารเป็นพิษระบาด สคร.5 เตือน แจกข้าวมันไก่ ต้องต้มให้สุก กินทันทีภายใน 4 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ม.ค.58) (หวั่นโรคหัดระบาดในเด็ก เตือนฉีดวัคซีนให้ครบ- รณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่- พบโรคสุกใสมีแน้วโน้มพุ่ง - ปีนี้ไข้หวัดใหญ่มาแรง เตือนหญิงตั้งครรภ์ต้องฉีดวัคซีน)

สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 23 มกราคม 2558 (ประเด็นข่าว: ปิด ร.ร.สาธิตสวนสุนันทา 23-28 ม.ค. หลังพบ นร.ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี)

สถานการณ์โรคในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 สัปดาห์ที่ 43 (26 ตค.-1 พย.2557) (ไข้หวัดใหญ่ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ สุกใส หัด อุจจาระร่วง ปอดอักเสบ)

ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2557 (15 ตค.2557)
ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (19 กย.2557)
แนวทางการสื่อสารความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสอีโบลาระดับพื้นที่ กรณีมีผู้เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค และ/หรือ มีผู้สัมผัสอยู่ในพื้นที่กำหนดเฉพาะ
คำแนะนำประชาชนเรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (กรมควบคุมโรค)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค)
กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็ก ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข กรณีเริ่มให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือภายในขวบปีแรก
ประเด็นสื่อสาร "ปลูกฝังเด็กไทย รักความปลอดภัยทางน้ำ" :: สถานการณ์เด็กจมน้ำ ปี 2553-2556 (ณ วันที่ 23 เม.ย.2557)

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9

สื่อจัดรายการวิทยุ :: ข่าวจากหนังสือพิมพ์ :: ข่าวเพื่อสื่อมวลชน กรมควบคุมโรค

ฐานข้อมูลโรคย้อนหลังปี 2543-2556 :: สถิติป่วยตาย ปี 2527-2555

กรมอุตุนิยมวิทยา :: ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ :: สภาพน้ำในเขื่อน :: กรมชลประทาน

..............................................................................
โปรแกรมการตรวจสุขภาพ และการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ (วันที่ 20 ก.พ.2558)
ปฏิทินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สคร.5 ปี 2558 รอบ 6 เดือนแรก
ประกาศรับสมัครค้นหา (ผู้ก่อการดี) การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ
   
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (3 รายการ) (ณ วันที่ 19 ม.ค.2558)
ประกาศร่าง TOR สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (3 รายการ) ครั้งที่ 2 (ณ วันที่ 16 ม.ค.2558)
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมควบคุมโรค และประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
Download Template, Logo สคร.5, แผนที่ สคร.5
..............................................................................
คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักของกรมควบคุมโรค (กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน)
คู่มือยุทธศาตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 (ฉบับปรับปรุงล่าสุดวันที่ 8 มกราคม 2558)
ระบบข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกระทรวง, เขต, จังหวัด, Service Plan และของขวัญ เขตบริการสุขภาพที่ 9
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ สคร.5 ปี 2558 (Update 29 ธ.ค. 2557)
คู่มืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ ปี 2558 :: ทำเนียบเครือข่ายนักจัดการสุขภาพ
สรุปบทเรียนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งปี 2554-2557 "แนวทางปฏิบัติอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน สคร.5"
ปฏิทินการรณรงค์ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2558
รายงานสถานการณ์เด็กจมน้ำปี 2554 – 2556 พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
แผนพัฒนาบุคลากร สคร.5 ปี 2558
แนวทางการประเมินสมรรถนะบุคลากรกรมควบคุมโรค ปี 2558 (4 พ.ย.2557)
ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)
หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายการปฏิบัติราชการ ปี 2558
ขั้นตอนการประเมิน PMS :: แบบฟอร์ม PMS :: แบบประเมินสมรรถนะ ปี 2557

คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน แนวทางสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2558 :: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ :: มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ :: คู่มือสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน :: นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี :: คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร :: คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน :: คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ :: คู่มือระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) :: คู่มืออื่นๆ

..............................................................................
วารสารวิชาการ กรมควบคุมโรค :: วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of Health Science)
วารสารวิชาการ สคร.5
รายงานประจำปี สคร.5
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยปี 2558 :: กรอบคำถามวิจัยปี 2558-2560 :: แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย (สำนักKM)
ผลการสำรวจการรับทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องโรคและภัยสุขภาพ และภาพลักษณ์องค์กรของประชาชน ปี 2557
การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ เขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 พ.ศ. 2557 (pilot project)
(Behavioral Risk Factor Surveillance System: BRFSS)
โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ :: จังหวัดชัยถูมิ
..............................................................................
เอกสารประกอบการอบรมการสอนงาน (Coaching) (9 มค.58)
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเขต 5, 6, 7 (23-25 ธค.57)
เอกสารประกอบการประชุมจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) (4-5 พย.57)
เอกสารประกอบการอบรมการติดตามและประเมินผล ระบาด และวิจัย
เอกสารประกอบการประชุมชี้เเจงเเนวทาง PMS รอบ 6 เดือนหลัง ผ่านระบบ VDO Conference (30 เม.ย.57)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมผู้ประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ข้อกำหนด ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรคระดับจังหวัด (3-4 มี.ค.57)
..............................................................................
สปอตวิทยุ อาหารเป็นพิษ :: ป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืช :: โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันสูง :: ไข้หวัดใหญ :: ไข้เลือดออก :: พิษภัยจากสุรา :: พยาธิใบไม้ตับ :: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ :: เด็กจมน้ำ :: มือเท้าปาก (และอื่นๆ)
สื่อต้นแบบ โรคไข้ฉี่หนู :: โรคพยาธิใบไม้ตับ (และอื่นๆ)
สื่อเผยแพร่ คู่มือ แนวทาง โรคติดต่อทั่วไป :: โรคติดต่ออุบัติใหม่ :: โรคไม่ติดต่อ :: โรคติดต่อนำโดยแมลง :: สื่อสสส.
แนวทางการประยุกต์ใช้ principle for safe community ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
Clinical Practice Guideline for Influenza คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ (กรมการแพทย์)
คู่มือระบาดวิทยาเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว รพสต.
..............................................................................
 
Link เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
คลิ๊ก..ข่าวกรองเตือนภัย
คลิ๊ก..Health Science Journals
คลิ๊ก..ระบบจองห้องประชุม
คลิ๊ก..Board โรคเรื้อน คลิ๊ก..Board ระบาดวิทยา
กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5
   
 ค้นหาข้อมูล
ค้นหาในเว็บทั่วโลก ค้นหาในเว็บสคร.5
 
23 มกราคม 2558

 
 
ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลข่าวสาร ในเว็บไซต์สคร.5 ระดับใด?
QR Code

Web site สคร.5
QR-CODE http://www.dpck5.com/

Facebook สคร.5
QR-CODE https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A35/152745534820405
 
 
คลิ๊ก..ตลาดนัดความรู้ออนไลน์
8 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก คลิ๊ก PMQA คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก..Blog PMQA Talk คลิ๊ก Blog IT Tips คลิ๊ก..ผลงานวิจัย คลิ๊ก..ระบบฐานข้อมูลโรค UCHA คลิ๊ก..ระบบ GIS คลิ๊ก..การจัดการความรู้ คลิ๊ก..หลักสูตรฝึกอบรม คลิ๊ก..Forum คลิ๊ก..ระบบบริหารงบประมาณ คลิ๊ก..ระบบคลังความรู้ คลิ๊ก..ระบบจองรถ คลื๊ก..กระดานข่าว ชมจริยธรรม สคร.5 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก Fan Page สคร.๕ ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลังข่าว สคร.5 เว็บไซต์ คลิ๊ก..ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลิ๊ก..e-Learning ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลังสื่อเผยแพร่ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ ภาพกิจกรรม คลิ๊ก..เขตบริการสุขภาพที่ 9 คลิ๊ก..ดูภาพกิจกรรม คลิ๊ก..ดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพ คลิ๊ก..ระบบสารบรรณ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กชม VDO คลิ๊กชม VDO ASEAN Study Centre คลิ๊กดูภาพ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ Download File VDO คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ PMQA & TPSA ระบบศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพกิจกรรม DPIS คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊ก e-Learning สำนักKM คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กภาพกิจกรรม คลิ๊กภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ออนไลน์ ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม Management Cockpit ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม e-Learning สำนักงาน ก.พ. e-Learning สำนัก KM ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม