กลับหน้าแรก KM
........................................................
 
ข้อมูลเก่า...
.....................................................
 
ข้อมูลเก่า...
.....................................................
Blog Blog Blog Blog
 
.....................................................
กระดานข่าวงานโรคเรื้อน ......................................................
.......................................................
Blog   Blog กระดานข่าวงานโรคเรื้อน Blog
เรื่องเล่า ชาวระบาด ......................................................
Blog   Blog กระดานข่าวงานโรคเรื้อน Blog
.......................................................

ข้อมูลเก่า...

Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog

บันทึกการเดินทางกลุ่มโรคไม่ติดต่อ Board ลูกค้าสัมพันธ์

Blog Blog Blog Blog Blog Blog

 
 
การจัดการความรู้ งานประชาสัมพันธ์
 
 
         
 
บันทึกความรู้ งานประชาสัมพันธ์
 
    คู่มือความรู้ 7 โรคสำคัญ ที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2551 ของ สคร.5  
    แนวทางการเขียนข่าวสาธารณสุขให้ได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน กรณีศึกษา : สคร.5  
    คู่มือนักจัดรายการวิทยุ สำหรับหน่วยงานราชการด้านป้องกันควบคุมโรค  
    แนวทางพัฒนารูปแบบการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน ของ สคร.5  
     
     
         
 
 
หน้าหลัก สคร.5 หน้าแรก KM Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog click.. กลุ่ม สว.